Bra att veta

1. Jordfelsbrytare

2. Effektvakt / Dynamisk lastbalansering / effektfördelning (Power sharing)

3. Fasbalansering

4. Ekonomiskt bidrag till installation av laddutrustning för elbil


1. Jordfelsbrytare till laddboxar

Information om de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg. 3, avseende laddning, jordfelsbrytare och användning av uttag för elfordonsladdning, informationen är hämtad från Handbok 444. Notera att Handbok 444 tydliggör svenska avvikelser.

Vid AC-­laddning av elfordon kan det uppstå DC-­felströmmar från bilens laddare, vilket kan göra att spolen mättas i vanliga jordfelsbrytare (JFB) av typ A. Det i sin tur gör att elanläggningen kan bli livsfarlig då jordfelsbrytaren sätts ur funktion, eftersom den inte kommer att lösa ut vid en avvikande ström till jord. För att förhindra detta finns det nya krav. Detta är utdrag ur kapitel 722.531.2.101 Matning för elfordon i SS 4364000 utg:3

Varje inkopplingspunkt ska skyddas individuellt av JFB typ A eller B. Inkopplingspunkterna skall skyddas av: • Jordfelsbrytare typ B eller • Jordfelsbrytare typ A i samband med DC­felströmsövervakning som säkerställer frånkoppling vid en ström till jord i anläggningen. • Ovanstående gäller både 1-­fas och 3­-fas laddstationer, som är bestyckade med kontaktdon anpassade för el­fordonsladdning. Notera att kravet inte gäller för laddning av el­fordon med andra typer av uttag. Är en ladd­stolpe bestyckad med uttag för allmänbruk eller Industriuttag, är det inte krav för skydd mot nämnda DC-­strömmar. Detta gäller då för Typ 1 och Typ 2­-laddning. Man förbiser risken med eventuellt uppkomna DC­strömmar.


2. Effektvakt / Dynamisk lastbalansering / effektfördelning (Power sharing)

En effektvakt som kommunicerar med laddboxen kan installeras i elcentralen och den anpassar laddströmmen till hur mycket kapacitet som finns tillgängligt.  Det finns flera olika lösningar för att ha flera laddboxar på samma servis som kommunicerar med effektvakten. Ett sätt är kabel mellan laddboxarna som förbinder dem i serie (bus). Ett annat sätt är att trådlöst nätverk. Tillverkaren Elinta använder WIFI anslutet till Internet och laddboxarna kommunicerar med tjänsten Elios.cloud.  Där knyts laddboxarna till logiska grupper som sköter strömfördelningen antingen från det som effektvakten tilldelar eller ett konfigurerbart statiskt värde. 


3. Fasbalansering

Fasbalansering innebär att en jämn belastning på alla tre faserna eftersträvas. Så länge utrustningen som kopplas in använder trefas är det inget problem. Men om två eller fler laddboxar är inkopplade och det kommer flera bilar som bara har en-fas laddning (vanligast bland laddbybriderna) så kommer dessa att använda första fasen (L1).  Då blir det väldigt hög belastning på L1 och kanske huvudsäkringen löser ut så fastigheten blir delvis strömlös. Sitter laddboxarna på en undercentral så är det förhoppningsvis bara dessa som blir utan ström.  Next Green har ett laddsystem som löser även denna problematik. Kontakta oss för mer information.


4. Ekonomiskt bidrag för installation av laddutrustning   

     Lär mer här