Kundsäkerhet

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer, samt i förekommande fall även företagsnamn och organisationsnummer. Det innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.


GDPR, PUL & anti-Spam policy/Cookies

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ på vår e-handelsplats eller när du anmäler dig som kund hos laddshoppen.se godkänner du att Next Green - laddshoppen.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

Next Green AB

Brudtallsvägen 14

792 32  MORA


Endast laddshoppen.se och dess medarbetare har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.


Anti-SPAM

Next Green AB - laddshoppen.se medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.


Cookies

En cookie är en liten textfil som vår webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares webbsurfande.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

+ att webbplatsen innehåller cookies

+ vad dessa cookies används till

+ hur cookies kan undvikas

laddshoppen.se använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen och så vidare. Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen etc.

laddshoppen.se använder sig av cookies. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


Copyright

Copyright © 2018 Next Green AB laddshoppen.se. Allt materiel på vår webbplats (www.laddshoppen.se) är copyrightskyddat av Next Green AB. Det innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda materiel från vår webbplats krävs skriftligt tillstånd från Next Green AB.

För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta info@nextgreen.se. Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.